viernes, 26 de enero de 2018

Zer bisitatu Busturian?....Kurtzio Baseliza

Axpe auzoan dago, parrokiatik 50 metrora. Antza denez, hauxe da baselizarik zaharrena, Pareziko Andra Mari ermitaren ostean. Bizkaian egin ziren “humilladero” (kurutze-toki) izeneko baselizen artean, baseliza hau lehenengoa izango da, XVI. mendekoa. Mota honetako baselizak herriaren sarreran altxatzen zituen, eleizatik hurbil.
Ehorzketetan, gorpua eleizara eraman aurretik, Kurtzio baselizara eramaten zuten, eta bertan gorpu-aurreko meza ere egiten zuten. Baseliza ireki hau Bizkaian Kristo Gurutzutuari buruz dauden irudirik onena du; XVI. mendearen erdialdeko tailu errenazentista.
Baselizaren planta angeluzuzena da (6,25 x 5,75 m.). Absidea harlanduzkoa da, eta horren ostean harri-alandua dauka. Estalkia egiteko teilak eta egurra erabili zituen; hiru maldakoa da. Sarrerak harrizko zutabe bi ditu albo bakoitzean, eta horien gainean apaindutako kapitelak eta burdin hezia. Beheganea, osterantzekoen lakoa da: harri zabalakaz eginda dago. Arkupea
baselizaren luzera du. Oinean dago, hare-harrizko sei zutaberen gainean.
Jaia irailaren 14an izaten da, Kurutze Santuaren Gorespen egunean.

¿Qué visitar en Busturia?....Ermita de 

Kurtzio

Después de la ermita de Parezi parece ser que es la más antigua de todas las del municipio. Se trata de una de las primeras ermitas de Bizkaia del tipo llamado “humilladero”.Es una ermita abierta del siglo XVI, presidido por una de las mejores imágenes de Jesús Crucificado de toda Bizkaia, siendo una talla renacentista policromada de madera y de gran valor artístico.
Este tipo de ermitas se situaban a la entrada de los pueblos, en las antiguas calzadas y cerca de las iglesias. Cuando se llevaban los cadáveres a la iglesia parroquial para proceder a su enterramiento, era costumbre detenerse y depositar los mismos en esta ermita, donde se celebraba una misa de cuerpo presente (Archivo del Corregimiento de Bizkaia, leg. 630, n.º 7).
Es de planta rectangular (6,25 x 5,75 m.). El ábside es de sillería prolongado en mampostería y la cubierta, de madera y teja, es a tres aguas. La entrada está delimitada por dos columnas de piedra con capiteles decorados y con una reja de hierro. El pavimento, es de losas de piedra. El pórtico, casi tan largo como el resto de la ermita, está situado a los pies y se apoya sobre seis columnas de piedra de arenisca.
La festividad es el 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz.


Zer bisitatu Busturian?....Burdinolak

Alarbin Goikoa burdinola
Altamira eta Paresi artean dago. Lehendabizi burdinola izan zen, eta gero errota. Burdinolek XVIII. mendetik aurrera izandako gainbeheraren ondorioz egin beharreko aldaketen adibide ona da.
Seletako burdinola
Harrigarria bada ere, burdinola barruan eztia egiteko instalazio bat dago, Erle Tokia. Ez dira asko gaur egunera arte iraun duten horrelako instalazioak. Mape ibaiaren alboan dago, natura aldetik oso interesgarri den ingurune batean.

¿Qué visitar en Busturia?.......Ferrerías


Ferrería Alarbin Goikoa.
Construcción ubicada entre Alta¬mira y Paresi. Albergó primero una ferrería y luego un molino. Buen ejemplo de las continuas transformaciones que han tenido que experimentar las ferrerías tras su decadencia a partir del siglo XVIII.
Ferrería de Seleta
Dentro de la propiedad, se halla, sorprendentemente, una instalación para la producción de miel, Erie Tokia. Una de las pocas que han llegado hasta hoy. Se encuentra junto al río Mape, en una zona de gran interés naturalístico.
Alarbin Goikoa

Urdaibaiko padurak

Padurak naturako biziaren zinezko santutegiak dira eta, koralezko arrezifeekin eta oihan tropikal hezeekin batera, planetako ekosistemarik emankorrentzat daude. Padurak itsasoko eta lehorreko ekosistemen arteko elkargune izateak habitat biotan eta paduretan euretan bizi diren izaki bizidun askoren arteko elkartzea eta elkarreragina aldezten du.
Itsasadarren erdiko tramuetako lautada sedimentarioetan ur gazi eta gezak elkarrekin geldiro eta etengabe nahasteak sortzen ditu padurak.
Mape ibaiak, Okarekin batera, materialak arrastaka eramateko gaitasuna galtzen du eta jada itsasdar bihurturiko ibaiaren hondoan jalkiz doazen lehorretiko sedimentu finak ekartzen ditu.
Itsasoa, berriz, Laidako barran uhinen indarra galduta, estuariora marea eran sartzen da, itsasoko sedimentuak (hondarra) eramanez. Mareak ibaiarekin topo egitean, batak eta besteak daramatzaten materialak eta nutrienteak marearteko guneetan jalkitzen eta sedimentatzen dira eta lokatza osatzen dute, substratu fin eta istiltsua.Las marismas de Urdaibai

Las marismas son auténticos santuarios de vida natural, y están considerados, junto con los arrecifes de coral y los bosques tropicales húmedos, los ecosistemas más productivos del planeta. Su condición de nexo de unión entre el ecosistema marino y el terrestre, favorece la confluencia e interrelación entre multitud de seres vivos que comparten ambos hábitats, así como otros específicos de este medio.
Las marismas se generan por el contacto continuado y lento entre aguas salinas y dulces en las llanuras sedimentarias del curso medio de las rías.
El río Mape, junto con el Oka, pierde la capacidad de arrastre de materiales, aportando sedimentos finos de origen terrestre que van depositándose en el lecho final del río, ya convertido en ría.
El mar por su parte, pierde la capacidad de rompiente en la barra de Laida y accede al estuario en forma de mareas, transportando a su vez sedimentos de origen marino (arenas).
Al encontrarse la marea con el río, los materiales y nutrientes en suspensión que transportan ambos, se depositan y sedimentan en las áreas intermareales formando el limo, un sustrato fino y fangoso.

jueves, 25 de enero de 2018

Busturiko San Mames zeramika-lantegia


XIX. mendearen erdialdean Busturian egon zen fabrikarik garrantzitsuena San Mameseko toska-lantegia izan zen. Busturialdean lehengaiona eta dirua zegoenez, zeramika fineko lantegi hori sortu ahal izan zuten.
Gaspar de Bulucua jaunak sortu zuen 1842an, eta, geroago, suhia, Jose Eusebio de Chirapozu, ere alkartu zen. Uriartetarrak Busturiko Errotabarria eta Horrez gainera, lantegia sortu zuen taldeak Oñarte errotea ere erabili zuten. Errota hori Gaspar de Bulucua jaunaren aitak altxatu zuen 1800 urtean.
Fabrika sortzeko behar zen dirua hainbat alderditatik etorri zen. Chirapozu anaiek ipinitakoaren zati handi bat, euren aitak eta senide batek -Jose de Apraiz y Arrospide jaunak-, batu zuten Mexikon zilarrezko meategietan eta administrazio-karguetan. Bestalde, Gaspar de Bulucua jauna medikua izan zen hainbat urtetan eta Andres de Uriarteren familiak honek etxeak zituen: Errotabarria, Txarapiola, Zurbituaga, Agirre-nagusia, Basagoiti eta "Casa-tejera".

Kapitalista hauek Frantziako teknikari bat, Margaine eta gero M. Decan, kontratatu zuten lantegiko zuzendaritza teknikoaz arduratzeko, honek berba eman zuen Paristik ekartzeko portzelana egiteko zeukan tresneria.

Azkenean, 1862an lantegia, itxi egin behar izan zuten. Alde batetik, enpresak ez zuelako arrakastarik izan eta beste aldetik, lan-arazoak eta zuzendaritzan ere arazoak egon ziren. 

Cerámica de Busturia

La fundación de la fábrica de porcelana en Busturia se enmarca en un periodo de euforia empresarial (entre los años 1841 y 1860), con el fin de elaborar objetos que estaban destinados a elevar el nivel de vida cotidiano de algunas familias burguesas.
De entre los socios capitalistas fundadores de la fábrica de porcelana los más destacables son Gaspar de Bulucúa, Andrés de Uriarte y los hermanos Manuel Santos y José Eusebio de Chirapozu. Aportaron capitales que tenían diversas procedencias.
Una buena parte del que aportaron los hermanos Chirapozu lo habían acumulado su padre y otro familiar en América debido a la explotación de minas de plata y el ejercicio de altos cargos en la administración colonial.
Otros capitales procedían de actividades preindustriales tradicionales (molinos y ferrerías), e incluso, del ejercicio de algunas profesiones liberales, como es el caso de D. Gaspar de Bulucúa (médico y sangrador de mucho prestigio).
Contratan como director de la fábrica a Margaine, un francés que se comprometía a traer de París sus útiles de fabricación de porcelana y después a M. Decan, otro extranjero.
La ubicación de la fábrica era en los terrenos de Santarena, cerca de la actual estación ferroviaria de Itsas-Begi, adquiridos en 1848 por Gaspar de Bulucúa y Manuel Santos de Chirapozu.
Según Angel de Apraiz, el origen de la fundación de la fábrica de loza era la tejera que ya en 1796 era propiedad de Joaquín de Uriarte, abuelo de Andrés de Uriarte, socio fundador. Los Uriarte eran, además dueños de los molinos de Txarapiola y Errotabarría (hoy conocidos como Tolonenen y que contaba con ruedas de madera). Por su parte, Manuel Santos de Chirapozu aportó el molino de marea de Malluquiza (hoy conocido como Itxaserrota, en Murueta).
Sin embargo, la fábrica no debió responder a las expectativas creadas, y en 1862 cesó su fabricación. Después de varios problemas de tipo laboral y directivo que crearon un ambiente de malestar dentro de la fábrica.


Arkeologia.....Pareko Landako Aztarnategia

1993. urtean oihanbide baten zebalpena zela-eta, aurkitutako gainazaleko aztarnategia. Pareko Landa izeneko lepoan dago (Busturia-Bermeo), Sollube Txikerrako eta Tribis Buruko aztarnategien artean, itsas mailatik gora 526 m-ra. Aztarnategiaren azalean harrizko tresneria lagin
interesgarria jaso genuen, teknologia aldetik multzo koherentea osatzen zuena eta Mesolitos-Lehen Neolitos aroetan koka genezakeena.
6 metro karratuko gainazala miatu genuen, eta metro karratu oineko unitateetan induskatu genuen, kartesiar koordinatuen sistemaren arabera betiere (G. Laplace, 1971), 5 zm. lodiko erdi tailetan altxa genuen depositua,
arkeologia materialen eta egituren gaineko hirudimentsiozko kontrolpean.
Behetik iragazi genuen ateratako lur guztia eta laginak bildu genituen datazio erradiokarbonometrikoak, azterketa paleobotanikoak eta sedimentuen gaineko azterketak egin ahal izateko. Lurraldearen izaera litologikoak, garratza oso,
fauna hondakinen erabateko gabezia eragin du eta, agian ere, zeramikaz eginiko materialena.
Jarduera honek haize zabaleko okupazio bat dokumentatzeko bidea esquían zigun, hegoalderako norabidea duen hare-harrizko estratu lerro baten
azpian. Bi arkeologia maila emakorrek osaturiko estratigrafia zehaztu ahal izan genuen, ziur asko Epipaleolitos arotik Mesolitos Lehen Eneolitos arora arteko
transizioaren isla direnak.
1.- Habk maila: gainaldeko geruza, 10/15 zm lodi, kolore iluneko hareak, klasto ugari barne, osatua. Harrizko tresnak eta hondakin paleobotanikoak.
2.- Hamb: 20-25 zm lodi, kolore marroiko hareazko sedimentu geruza, blokeak barne. Harrizko tresnak eta hondakin paleobotanikoa.
Indusketa jardueran zehar horizontalean egokituriko hiru estratigrafia unitate zehaztu genituen (Habh1, Habh2 eta Habh3), eta hasiera batean Habk mailako bizitegiari zegozkiola uste genuen, baina lehen azterketak egin
ondoren, aipatutako historiaurreko aztarnategian ziur asko historia garaian eginiko barneratzeen edo tartekatzeen ondorio dira.Arqueología.....Yacimiento Pareko Landa

El yacimiento de Pareko Landa (entre Busturia y Bermeo), se localiza en el cordal de Sollube, barrera montañosa que limita por el Oeste la cuenca de Urdabai. Se trata de una ocupación prehistórica al aire libre bajo una línea de estratos de arenisca orientada al Sur. Se sitúa entre Sollube Txikerra y Tribis Buru, a 526 mts. sobre el nivel del mar. Su emplazamiento, en una collado de gran visibilidad le confiere al sitio una situación estratégica. En cuanto a la litología, prácticamente la totalidad del monte Sollube está compuesto por una alternancia de areniscas y lititas. Los suelos son de escaso espesos y desarrollo, oscilando, de forma general, entre 0 y 40 centímetros.
En el yacimiento de Pareko Landa hemos documentado una estratigrafía que refleja el momento de aparición de los rimeros indicios técnicos neolíticos en el seno de poblaciones mesolíticas de cazadores y recolectores.
1. Estructura estratigráfica Arn (arenas negras). Nivel superior, del Neolítico Antiguo, en torno a la primera mitad del IV Milenio antes de Cristo.
2. Estructura estratigráfica Armk (arenas marrones compactas). Nivel intermedio datado por C14 en la primera mitad del V milenio antes de Cristo, correspondiente a un momento avanzado del Mesolítico.
3. Estructura estratigráfica Armb (arenas marrones con bloques). Nivel inferior, encuadrable en el Epipaleolítico, sin mayor precisión por el momento.
Pareko Landa es un lugar de hábitat temporal, posiblemente estacional, que se mantiene durante más de dos milenios en relación con un modelo de explotación intensiva de recursos alimentarios variados. Debido a la acidez del sedimento no se han conservado restos de fauna. Aún así, la industria en sílex, con abundantes utensilios relacionados con la caza, y su posición geográfica en un collado de altura, nos hacen pensar en una ocupación de cazadores, destacando otros aprovechamientos del medio como por ejemplo la recolección de productos botánicos.

Arkeologia.....Sorbituaga-Arriatarako monolitoa

Sorbituaga-Arriatara monolitoa Añetu (367 m) mendiaren Hego magalean kokatzen da, Arriatara eta Sorbituaga baserrien arteko ordeka batean. Zutik dagoen hareharrizko bloke handi bat da eta bere neurriak hauexek dira: 2,12 m-ko altuera, 0,92 m-ko zabalera eta 0,25 m-ko gehienezko lodiera. Goiko aldean eta albo banatan oso hozka bitxi batzuk ditu.
Zenbait hipotesi gorabehera, ingurune arkeologiko zehatzik ez duenez, oraingoz, ezin izan zaio Urdaibaiko Kultur Ondarearen piza esanguratsu honi kronologia eta esanahi argirik aurkitu.
Sorbituaga-Arriatara monolitoa Urdaibaiko Biosfera Erreserba Babestu eta Antolatzeko Legean (1989/5 LEGEA, uztailaren 5ekoa) babes berezia duen eremutzat jotzen da (interes arkeologikoa duen eremutzat).

Arqueología.....Monolito de Sorbituaga - Arriatara

El monolito de Sorbituaga - Arriatara se sitúa en la ladera Sur del monte Añetu (367 m), sobre un rellano conformado entre los caseríos Arriatara y Sorbituaga. 
Se trata de un gran bloque de arenisca alzado, con 2,12 m. de altura, 0,92 m. de anchura y 0,25 m. de grosor máximo, presentando en su parte superior unas entalladuras laterales de gran singularidad.
Pese a las hipóteis planteadas, la ausencia de un contexto arqueológico neto impide, hoy por hoy, precisar la cronología y el significado de esta sugestiva pieza. Este monolito aparece incluido como área de especial protección (área de interés arqueológico) en la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Ley 5/1989, de 6 de julio).
En el año 1985 Enrike Arzubiaga comunica la existencia de un monolito en la colina de Sorbituaga, cuyo contexto cronológico y cultural no ha sido explicado de forma satisfactoria hasta el presente. 

Busturiren kokapen geografikoa

Busturik Busturialdea izeneko eskualde historikoari ematen dio izena, Bizkaiko kosta-arkuaren erdian kokatuta dagoenari. Sollube mendiko mazelen eta Urdaibaiko itsasadarraren artean, erdibidean, 5 auzune daude kokatuta: Axpe, Altamira, San Bartolome, San Kristobal eta Paresi. Goialdeetan Goierrri bezalako baserri-guneak badauden arren, biztanleriarik gehiena behean, haranean, bizi da, antzina Foruak zin egiteko bidea zenaren eta gaur BI-645 errepidea eta Bilbo-Bermeo trenbidea denaren babespean.
Gernika-Mundakako itsasadarraren estarioan bertan kokaturik, 19,56 km2-ko lur-azalera dauka, bere lurralde guztia Urdaibaiko Biosfera Erreserban duelarik. Bermeo eta Sukarrieta ditu mugakide Iparrera, Arrieta Mendebalera, Errigoiti eta Murueta Hegora eta itsasadarra eta Arteagako Gautegiz Ekialdera.

Situación geográfica de Busturia

Busturia da nombre a la comarca histórica de Busturialdea, situada en el centro del arco costero vizcaíno. A medio camino entre las laderas del monte Sollube y la ría de Urdaibai se sitúan sus 5 barrios: Axpe, Altamira, San Bartolomé, San Cristóbal y Paresi.
Si bien en las áreas más altas se encuentran pequeños núcleos rurales como Goierri, la mayoría de la población vive en el fondo del valle, al amparo de lo que en su día fue el Camino Juradero y hoy es la carretera BI-645 y el tren de la línea Bilbao-Bermeo. Siendo estas dos, las vías de acceso al municipio.
El municipio dispone de una superficie territorial de 19,56 km2,  incluyéndose todo su territorio dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (declarada por la UNESCO en el año 1984). Limita al Norte con Bermeo, Sukarrieta y Mundaka, al Oeste con Arrieta, al Sur con Errigoiti y Murueta y al Este con Gautegiz de Arteaga y la ría.
Merecen una visita, entre otros lugares, la Iglesia Sta. María de Axpe del siglo XI, la Torre Madariaga y las marismas, donde se pueden observar las aves migratorias.

martes, 23 de enero de 2018

"Busturia" izenaren jatorri etimologikoa

Ezin daiteke jakin zehatz Busturiaren etimologia-jatorria zein den. Jakinminak hainbat hipotesia sortu ditu. Halan, Koldo Mitxelenaren iritziz, Busturia “Bost-Uri” berbetatik dator. Bost uri horiek Busturia osatzen duten bost auzoak
litzatekez. Horietatik lau daude oraindik, eta nortasun berezia dute: Axpe, San Bartolome, San Kristobal eta Altamira. Hala ere, ez dakigu bostgarren auzoa zein den. Joseba Agirrezkuenagak dioenez, Parezi izan liteke.
Maria Victoria de Gondra y Oraaren hipotesiak dioenez, Busturiako Eleizatearen toponimiaren jatorria horixe izango zen; eta, beharbada, gero merindade osora zabalduko zen.
Hipotesi horren alde egiten du Axpeko Santa Maria eleiz-parrokian, portadako tinpanoan, dagoen armarriaren esangurak.
Armarriak kuartel bi ditu: lehenengoan gaztelu bat dago, gainean bost zuhaitz eta azpian zaldi biren buruak dituena; bigarrenean, herri bateko etxeak edo
eleizak ageri dira; eta, horrez gainera, bost zuhaitz eta garezur bat daude.
Zuhaitzak eleizatearen eta merindade osoaren sorburua diren bost uriei dagokie.
Juan Ramon de Iturrizak “Historia General de Bizkaia” lanean dioenez, Busturia izena eratorri bat da, eta “atxaren pean” (subtus penna) esangurea du, XI. mendeko agirietan Eleizateari deitzeko esaera hori agertzen da-eta.
Jaime de Querejetak “Diccionario onomástico y heráldico vasco” lanean azaltzen duenez, baliteke Busturiaren oinarrian “ustu” (olo) eta “uri” (lekua) berbak egotea. Halandaze, holan itzuliko genuke: “basa-oloa dagoen lekua”.
Maria Victoria de Gondra y Oraa laugarren hipotesia aipatzen du. Hain zuzen, hipotesia hori Lidak egindako azalpena da, bost errekatxoen ganekoa: merindade osoa zeharkatzen dute, inguruko mendietatik jaitsita(Sollubearen
inguruan dauden Parezi, Mape, Zelendiaga, Matzarre-Matzarre eta Baldatika mendietatik) eta itsasorantz doaz. Azalpen horri jarraituta, Eleizatearen izena merindadearen izenetik dator. Lehenengo hipotesiaren arabera, ostera,
merindadearen izena Eleizatearen izenetik dator.
Lau teoria horiekin batera, Jacinto Gomez Tejedorrena dago.
Idazle horren iritziz, gomutan izan behar da euskaraz “buztin” eta “uri” berbak daudela, eta Busturian buztinezko metaketa asko daudela.
Horregatik, egile honek itauntzen du ea ez ote du “buztinaren uria” esangurea edukiko.

Origen etimológico del nombre de "Busturia"

No se sabe con exactitud cuál es el origen etimológico de Busturia. El deseo de conocerlo ha llevado a diversas hipótesis.
Luis de Michelena cree que Busturia procede de “Bost-Uri”, “Cinco-Villas”, que serían los cinco barrios, cuatro de los cuáles todavía existen y conservan su propia personalidad: Axpe, San Bartolomé, San Cristóbal y Altamira. Se desconoce todavía la localización del quinto barrio. Joseba Agirreazkuenaga cree que debía ser Paresi.
María Victoria de Gondra y Oraá señala la hipótesis de que, siendo este el origen toponímico de la anteiglesia de Busturia, titulase después a toda la merindad.
En apoyo de esta hipótesis está la interpretación que se ha hecho del escudo que se halla en el tímpano de la portada de la iglesia parroquial, Santa María de Axpe. Este escudo está compuesto por dos cuarteles: el primero representa un castillo, sobre el cual hay cinco árboles y debajo de él, dos cabezas de jumentos; el segundo cuartel representa las casas o iglesias de un pueblo; tiene también cinco árboles y una calavera. Los árboles aludirían a las cinco villas, que serían el origen de la anteiglesia y de la merindad.
Juan Ramón de Iturriza, en su Historia General de Bizkaia, interpreta el nombre de Busturia como una derivación que significa bajo del peñascal (subtus penna), expresión contenida en los documentos del siglo XI que hacen referencia a esta anteiglesia.
Jaime de Querejeta, en su Diccionario Onomástico y Heráldico Vasco, apunta la idea de que podría proceder de “ustu”, avena, y de “uri”, sitio. Su traducción sería: lugar de avena silvestre.
María Victoria de Gondra y Oraá señala una cuarta hipótesis, es la interpretación que hace Lida de los cinco riachuelos que, “a lo largo de la merindad y procedentes de los montes vecinos: Paresi, Mape, Celendiaga, Matzarre-Matzarre y Baldatika - todos ellos estribaciones del airoso Sollube - desembocan en el mar. Según esta interpretación, el nombre de la anteiglesia procedería del de la merindad. Según la primera hipótesis, el nombre de ésta procedería del de la anteiglesia.
A estas cuatro teorías hay que añadir la que sugiere Jacinto Gómez Tejedor. Este autor, basándose en la existencia de amplios depósitos de arcilla en la jurisdicción busturiana, recuerda que en euskera, “buztin” es arcilla y “uri”, pueblo. Se pregunta, pues, si no podría ser pueblo de la arcilla.


Busturia:   Lehenengo historiaurreko erreferentziak
Arkeologiak egin dituen aurkikuntzek egiaztatzen dute gure
historiaurreko arbasoak, Busturiko Eleizateak hartzen dituen lurretan, bizi izan zirela. Busturian, Moruzillo koba dago Jose Miguel Barandianek aurkitu zuena, 1924an. Bere sarrera jabetza pribatu baten dago, eta mendi barrura sartzen da, kareharrizko haitz urgoniano baten menpe. Ahoa triangelu itxurakoa da, eta 3,25 metroko zabalera eta 1,85 metroko garaiera dauka. Jose Miguel de Barandiaranek suharri batzuk topatu zituen, landutakoak ziren eta Mesolitiko-Neolitiko aztarnategitzat hartzen du.
San Bartolome auzoan, Sorbituagako monolitoa dago, zutik dagoen hareharrizko bloke handi bat da eta bere neurriak hauexek dira: 2,12 m-ko altuera, 0,92 m-ko zabalera eta 0,25 m-ko gehienezko lodiera. Goiko aldean eta
albo banatan oso hozka bitxi batzuk ditu.
Parezi auzoan, Burdin Aroko aztarna batzuk topatu dituzte; beharbada, Kristo Aurreko II. Mendearen ingurukoak izango dira.

Busturia:   Primeras referencias prehistóricas

La presencia humana en Busturia en la época prehistórica, se hace presente en la cueva de Moruzillo, la cuál fue descubierta por el historiador Jose Miguel de Barandiarán en el año 1924. Su entrada se encuentra en propiedad privada (barrio de Axpe) y se adentra en el interior de una montaña bajo un roquedo calcáreo urgoniano. La boca de la cueva es de sección triangular y mide de ancho 3,25 m. y de alto 1,85 m. Jose Miguel de Barandiaran encontró algunos  pedernales tallados y está catalogada como un yacimiento del Mesolítico-Neolítico.
En el barrio de San Bartolomé, se encuentra el monolito de Sorbituaga, es un gran bloque de arenisca alzado de más de 2 m. de altura y que presenta en su parte superior unas entalladuras laterales de gran singularidad. En el barrio de Parezi, se han encontrado algunos testimonios
Monolito de Sorbituaga
pertenecientes a la Edad del Hierro, con una cronología en torno al siglo II A.de C.