martes, 6 de febrero de 2018

Txirapozu Jauregia / Palacio Txirapozu

Txirapozu oinetxea ez da eraikin liluragarria bakarrik, baita famili leinu nabarmenaren bizitza pribatuaren oroipena ere. Jauregiaren jatorria 1791koa da: Manuel Txirapozuk bere gurasoengandik dohaintzan hartutako etxeari solairu berria jarri zion. Txirapozu busturiarra Mexikon 1769 eta 1789
bitartean egon zenean dirutza handia egin zuen indianoa izan zen.
Etxe honen famili bizipenetako historia luzeko bi gertaldi nabarmendu behar dira: Jose Eusebio Txirapozuri eta Jose Maria Uzelairi loturikoak. Jose Eusebio Txirapozuk, Gaspar Bulukuarekin eta Manuel Santosekin batera, Busturiako San Mames loza-fabrika sortu zuen, non izen horretako zeramika famatua egiten zen. Jauregia fabrika horren administrazioegoitza izan zen.
Beste alde batetik, Jose Maria Uzelai euskal margolari garaikiderik nabarmen eta ospetsuenetakoa izan zen. Etxe honetan 1952 eta 1978 bitartean bizi izan zen eta urte horretan hil zen. Etxea beraren pinturako erreferentzia etengabea izan zen eta beraren lekuek haren sormena bizkortu zuten.
Txirapozu jauregiak balio historiko handia du. Txirapozu jauregia landa-egoitza da, eraikitzen 1793an bukatu zena, Gernikako itsasadarra menperatzeko malda leunean eraikia. Hasierako etapako estilo neoklasikoa du. Hori dela eta, aurreko estilo barrokoaren aztarnak agerikoak dira.
Neoklasizismo hori lehenengo belaunaldia (1777-1814) deiturikoaren barruan sartuta dago, estiloa bereganatzeko eta gusturako hezitzaile berrienaren barruan. Estiloari dagokionez, bertako barrokoaren apainketarik ezeko tradizioak oso oztopatuta dagoen Txirapozuren neoklasizismoak honakook ditu agerpide: konposizioaren banaketa simetrikoa, burudun baoetako lau ardatz eta hiru goiera, eta fatxadaren tratamendu siku, gogor eta hotza, balkoien hegalkin arinak eta harri landuak eragindako entokapenaren kontrasteak bakarrik apurtua. Balkoiek barrokokoek baino askoz neurri txikiagoak dituzte.
Benetako barrokoa zintzurrezko teilatu-hegalaren errematean ageri da, eta Birjina hartzeko frontoiz errematatutako horma-konkan eta udare eta artaburu korapilodun balkoien diseinuan.
Barrualdeek, Jose Maria Uzelaik sartutako berrikuntzaren bat alde batera utzita berdintsu kontserbatzen direnek, ez dute aparteko oharrik agertzen. Jauregiak lorategi nabarmena zuen, oso aldatuta dagoena.
Nabarmentzekoenak geratzen diren altzariak dira: eserlekuak eta eguzki-ordularia.

Testua: Gorka Pérez de la Peña.--------------------------
La casa solar de Chirapozu no es sólo una admirable edificación sino también la evocación de la vida privada de un destacado linaje familiar.
El origen del palacio se remonta a 1791 cuando Manuel de Chirapozu rehace de nueva planta una casa recibida en donación de sus padres. Chirapozu, natural de Busturia, fue un indiano que hizo fortuna en México en su estancia, que se prolongó entre 1769 y 1789.
En la larga historia de vivencias familiares de esta casa, hay que destacar dos episodios, los vinculados a José Eusebio de Chirapozu y a José María de Ucelay. José Eusebio de Chirapozu fundó en 1842 junto a Gaspar de Bulucua y Manuel Santos la fábrica de loza de San Mamés de Busturia, donde se realizaba la afamada cerámica de ese nombre. El palacio fue la sede administrativa de esa fábrica. 
Por su parte, José María de Ucelay fue uno de los más destacados y renombrados pintores vascos contemporáneos. Residió en la casa entre 1952 y 1978, fecha en la que falleció. La casa fue una referencia constante en su pintura y sus espacios estimularon su creatividad.
Chirapozu atesora un destacado valor historico. El Palacio Chirapozu es una residencia campestre, cuya construcción se finaliza en 1793, dispuesta en suave pendiente para así dominar la ría de Gernika. Se resuelve en estilo neoclásico de la etapa inicial por lo que son patentes las huellas del estilo precedente barroco. Este neoclasicismo se engloba en la denominada como primera generación (1777-1814), la de los nuevos educadores del gusto y la asimilación del estilo.
En cuanto al estilo, el neoclasicismo de Chirapozu, que está muy lastrado por la tradición desornamentada del barroco local, se evidencia en la distribución simétrica de la composición con cuatro ejes de vanos adintelados y tres alturas, y en el tratamiento seco, duro y frío de la fachada, sólo roto por el contraste del revoco con la piedra de sillería y el ligero vuelo de los balcones, de medidas mucho más reducidas que en el barroco.
El barroco genuino se patentiza en el remate del alero con gola, en la hornacina rematada con frontón para acoger la Virgen y en el diseño de los balcones con nudos de pera y panoja.
Los interiores, que se conservan prácticamente igual, salvoalguna reforma introducida por José María de Ucelay, no presentan notas sobresalientes.
El palacio contaba con un notable jardín, que se encuentra muy alterado. Lo más destacable son los elementos de amueblamiento que quedan: bancos y un reloj de sol.
Texto: Gorka Pérez de la Peña.

No hay comentarios:

Publicar un comentario